PHP'de Açıklamalar

PHP kodu yazarken yazdığınız kodlar ile ilgili yada yaptığınız iş ile ilgili olarak yazmak istediğiniz açıklamalar veya hatırlatıcı notlar olabilir. Unutmayınız ki iyi kodlanmış bir sayfada açıklama satırlarını programcılar her zaman kullanmaktadır.

Tek bir satırdaki açıklamalar için # yada  // , birden fazla satırı açıklama satırı yapmak için /* ve */ kullanılır. Unutmayın açıklamalar çalıştırılmaz, programda göz ardı edilir. Onlar sadece hatırlatıcı yada açıklayıcı notlar için kullanılır.

<?php
echo "Merhaba Dünya!"; # buradan sonrası açıklama satırıdır
$tarih="01.05.2010"; // satırın sadece bu kısmı açıklama satırıdır

# bu satırın tamamı açıklama satırıdır
// bu satırın da tamamı açıklama satırıdır

/*
Bu kısımda ise birden 
fazla satır
açıklama satırı olarak
tanımlanmıştır
*/

echo "<br><b>Tarih</b>: "; /* bu araya açıklama ekledik */ echo $tarih;

// echo $sonuc;  <- kodun çalışmasını istemediğimiz için açıklama satırı yaptık.
?>