Değişkenler

Bilindiği üzere değişkenler o an için değer saklamak için kullanılırlar. Bu değerler metinler, sayılar yada diziler olabilir ve program akışı içerisinde istediğiniz kadar kullanıp değerini değiştirebilirsiniz.
PHP'de kullanılan değişkenlerin önünde $ işareti kullanılır. Yeni başlayanlar için bu işareti unutmamalarını aksi halde programın istediğiniz gibi çalışmayacağını hatırlatırız.

Aşağıda tanımlanmış birkaç değişken ve ona atanmış farklı değerler görmektesiniz.

<?php
$metin="Merhaba Dünya!";
$sayi=27;
?>

Görüldüğü üzere birkaç değişken tanımlayıp onlara istediğimiz değerleri atadık. Öncesinde bunun ne tür bir değer saklayacağını söylemedik. Çünkü PHP, değişkene atanan değere göre türünü otomatik olarak kendisi ayarlamaktadır. Böyle bir işlemi kuralcı bir dilde yaptığınızda, kullandığınız değişkenin türünü belirtmediğinizden size hata verecektir. Bu yönüyle php bize oldukça esneklik kazandırmaktadır.

Bir değişkenin adını belirlerken aşağıdaki kurallara dikkat etmelisiniz.

Not: PHP dilinde büyük küçük harf ayrımı olduğunda $adi ile $Adi değişkenlerinin aynı olmadığını unutmayınız.

<?php
$metin="Merhaba Dünya!";
$Metin="Hello World!";
$adi_soyadi="Ali KAVAK";
$sayi_1=27;
$sayi_2=15;
echo $Metin; // sayfaya Hello World! Yazar.
?>