Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, belirli bir işi yapması için önceden hazırlanmış olan program parçalarıdır. Bir kere tanımlanırlar daha sonra ihtiyaç duyulan yerlerde çağrılıp kullanılırlar. Bu açıdan fonksiyonlar programlama dillerinin ayrılmaz parçalarıdır.

PHP'de önceden tanımlı birçok fonksiyonun yanında kullanıcılar da istedikleri fonksiyonları tanımlayıp kullanabilirler. Örneğin sürekli olarak yaptığınız bir hesaplama için farklı sayfalarda hep aynı kodları yazmak ya da kopyalayıp yapıştırmak hem zaman alıcı bir işlemdir hem de gereksiz bir kodlamadır. Bunun yerine fonksiyon, bir sayfada tanımlanır daha sonra ihtiyaç duyulan yerlerde çağrılıp kullanılır. Dolayısıyla tekrar tekrar yazılması gerekmez.

Şu ana kadar kullandığımız echo() ve rand() komutları da birer fonksiyondur. Bu şekilde PHP'de tanımlanmış birçok kullanışlı fonksiyonlar vardır. Örneğin biz, bir diziyi sıralamak için iç içe döngüler kullanıp karmaşık kodlar yazarak bu işi ancak yapabilmişken bunu sort() fonksiyonu ile kolayca yapabiliyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse; diyelim ki bir sayının istediğimiz bir üssünü hesaplamak istersek bunun için uzun uzun kodlar yazmamız gerekecektir. Ancak pow() fonksiyonu bunu zaten kendi içinde bizim için hesaplamaktadır. Bize düşen sadece pow($sayi,$us) yazmaktır.

Bir fonksiyon yapısına göre;


Fonksiyonlar, tanımlamasına göre yukarıdakilerden birine uyacak şekilde çalışırlar. Ancak genel bir fonksiyon tanımlaması şu şekilde yapılır.
 

function fonksiyon_adi($parametre1, $parametre2, ...){
   // fonksiyonun yapacağı iş ya da hesaplamalar
   return $deger;
} 


Yukarıdaki tanımlamayı özetle açıklamak gerekirse;

Bir fonksiyonun yapısında her tür php kodu kullanılabilir. Hatta fonksiyon kendi içerisinde farklı fonksiyonları çağırıp kullanabilir.

Öncelikle kendi fonksiyonlarımızı tanımlayıp kullandıktan sonra PHP'de kullanılan hazır fonksiyonları anlatacağız. Sonraki dersimizden devam edebilirsiniz.