Yazdır 11 Haziran 2010 Cuma (Hit: 47457)

Kayıt Ekleme (insert into)

SQL ile veritabanındaki bir tabloya kayıt girmek için şu komut kullanılır:

insert into tablo_adi (alan1, alan2, alan3, ….) values (değer1, değer2, değer3, …);

 

Örnek: Aşağıdaki siniflar tablosuna aşağıdaki kaydı ekleyelim.

Şube Kodu=11blsa | Şube Adı: 11 Bilişim A

sinif_kodu sinif_adi
12blsa 12 Bilişim A
12blsb 12 Bilişim B
12andbls 12 Anadolu Bilişim
insert into siniflar (sinif_kodu, sinif_adi) values ('11blsa', '11 Bilişim A');

Öncelikle hangi alanlara kayıt ekleneği belirtildikten sonra values ifadesininin peşinden aynı sıralamada alanlara girilecek olan değerler yazılır. Burada yazılan değerler alanın özelliklerine uygun bir şekilde olmalıdır.

String (metin) bilgiler ve tarih/saat bilgileri tek tırnak (') içinde yazılırken, sayılar ise tırnaksız olarak yazılmaktadır.

 

Örnek: Aşağıdaki ogrenciler tablosuna bilgileri sırasıyla 98, Fuat, Ocak, e, 11blsa olan kaydı ekleyelim.

ogrenci_no adi soyadi cinsiyeti sinif_kodu
54 Ahmet Özdemir e 12blsa
67 Hatice Eren k 12blsa
18 Mahir Seren e 12blsb
insert into ogrenciler (ogrenci_no, adi, soyadi, cinsiyeti, sinif_kodu)
values (98, 'Fuat', 'Ocak', 'e', '11blsa');

 

Örnek: Aşağıdaki dersler tablosuna bilgileri sırasıyla web, Web Tasarımı olan kaydı ekleyelim.

ders_kodu ders_adi
ted Tük Dili ve Edebiyatı
geo Geometri
mat Matematik
insert into dersler (ders_kodu, ders_adi)
values ('web','Web Tasarımı');

 

Örnek: Aşağıdaki notlar tablosuna sırasıyla 98, web, 70 bilgilerini bir kayıt olarak ekleyelim.

ogrenci_no ders_kodu notu
54 mat 40
72 ted 70
54 ted 40
71 geo 60
insert into notlar (ogrenci_no, ders_kodu, notu)
values (98, 'web', 70);

 

Örnek: Aşağıdaki uyeler tablosuna aşağıdaki kaydı ekleyelim.

Adı: Mustafa | Soyadı: Yaren | Doğum Yılı: 1985 | E-mail: m_yaren@phpdefteri.com
Üyelik Tarihi:  11.06.2010 | Son Giriş Tarihi: 11.06.2010

uye_id adi soyadi dogum_yili email uyelik_tarihi son_giris_tarihi
-smallint
-işaretsiz
-birincil anahtar
-otomatik
-boş bırakılmaz
-en fazla 15 karakter
-boş bırakılamaz
-en fazla 15 karakter
-boş bırakılamaz
-YYYY biçiminde yıl -en fazla 40 karakter
-boş bırakılamaz
-YYYY-MM-DD biçiminde tarih -YYYY-MM-DD biçiminde tarih
insert into uyeler(adi,soyadi,dogum_yili,email,uyelik_tarihi,son_giris_tarihi)
values ('Mustafa','Yaren',1985,'m_yaren@phpdefteri.com','2010-06-11','2010-06-11');

uye_id alanı otomatik artan sayı olduğundan bu alana herhangi bir sayı girmiyoruz. MySQL otomatik olarak eklenen her kayda bir sayı verecektir.


Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010