Yazdır 07 Nisan 2010 Çarşamba (Hit: 82765)

PHP'de Kullanılan Hazır Fonksiyonlar

PHP'de önceden tanımlanmış onlarca hazır fonksiyon vardır. Bir işi yaparken çoğu zaman bu hazır fonksiyonları kullanırız. Hatta kendi tanımladığımız fonksiyonların içinde dahi bunları kullanırız. Bu hazır fonksiyonlar faklı başlıklar altında toplanmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Dizi fonksiyonları
 • Matematiksel fonksiyonlar
 • String fonksiyonları
 • Zaman fonksiyonları
 • Veritabanı fonksiyonları
 • Dosya ve dizin fonksiyonları
 • XML fonksiyonları

Daha sayamadığımız bir çok başlık altında onlarca hazır fonksiyon mevcuttur.

Sitemizde bu başlıklar altında en çok kullanılan fonksiyonları ve bunlarla ilgili örneklerini anlatmaya çalışacağız. Bunlar şunlardır:

1) Dizi Fonksiyonları

 • count()
 • in_array()
 • array_search()
 • sort()
 • rsort()
 • asort()
 • arsort()
 • array_merge()
 • array_keys()
 • array_push()

2) Matematiksel Fonksiyonlar

 • pow()
 • sqrt()
 • abs()
 • base_convert()
 • fmod()
 • round()
 • floor()
 • ceil()
 • rand()
 • deg2rad()
 • sin()
 • cos()
 • tan()
 • pi()
 • exp()

3) String Fonksiyonları

 • strlen()
 • chr()
 • explode()
 • implode()
 • str_split()
 • ltrim()
 • rtrim()
 • trim()
 • substr()
 • strtolower()
 • strtoupper()
 • ucfirst()
 • ucwords()
 • str_replace()
 • nl2br()
 • md5()
 • sha1()

4) Zaman Fonksiyonları

 • time()
 • mktime()
 • getdate()
 • date()

5) Veritabanı Fonksiyonları

 • mysql_connect()
 • mysql_select_db()
 • mysql_query()
 • mysql_error()
 • mysql_free_result()
 • mysql_close()
 • mysql_fetch_array()
 • mysql_fetch_row()
 • mysql_fetch_object()
 • mysql_affected_rows()
 • mysql_num_fields()
 • mysql_field_name()
 • mysql_num_rows()

6) Dosya ve Dizin Fonksiyonları

 • file_exists()
 • basename()
 • is_file()
 • is_dir()
 • filesize()
 • filetype()
 • touch()
 • is_readable()
 • is_writable()
 • unlink()
 • fopen()
 • flock()
 • fclose()
 • fgets()
 • fgetc()
 • fwrite()
 • fputs()
 • mkdir()
 • rmdir()
 • opendir()
 • readdir()
 • scandir()
 • closedir()

İlk aşamada yukarıda listelediğimiz fonksiyonları anlatmaya çalışacağız. Unutmayın ki bunlar başlıklar altından seçilmiş olan bazı fonksiyonlardır. Bunların dışında adını yazmadığımız daha bir çok fonksiyon vardır.


Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010