Yazdır 30 Mart 2010 Salı (Hit: 79517)

Fonksiyon Örnekleri

Örnek: Aldığı iki notun ortalamasını gönderen fonksiyonu tanımlayıp çağıralım.

<?php
function ortalama($not1,$not2){
  return ($not1+$not2)/2;
}

$y1=64;
$y2=88;
echo "<b>Not1</b>=$y1 <b>Not2</b>=$y2 <b>Ortalama</b>=",ortalama($y1,$y2);
?>

 

Örnek: Aldığı satır ve sütun sayısına göre her sütunun genişliği 80px olacak şekilde bir tablo oluşturan fonksiyonu tanımlayıp çağıralım.

<?php
function tablo($satir,$sutun){
  echo "<table border=\"1\" width=\"",$sutun*80,"\">";
  for($i=1;$i<=$satir;$i++){
   echo "<tr>";
   for($j=1;$j<=$sutun;$j++)
     echo "<td>&nbsp;</td>";
   echo "</tr>";
  }
  echo "</table>";
}

tablo(5,8);
echo "<br>";
$row=9;
$col=12;
tablo($row,$col);
?>

 

Örnek: Aldığı sayıya karşılık gelen ay adını gönderen fonksiyonu tanımlayıp çağıralım.

<?php
function ay_yaz($sayi){
  $aylar=array("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylül","Ekim","Kasım","Aralık");
  return $aylar[$sayi-1];
}

$gun=30;
$ay=ay_yaz(3);
$yil=2010;
echo "<strong>Tarih</strong>: $gun $ay $yil";
?>

 

Örnek: Aldığı diziyi ekranda sırasız liste şeklinde gösteren fonksiyonu yazıp çağıralım.

<?php
function liste($elemanlar){
  echo "<ul>";
  foreach($elemanlar as $eleman)
   echo "<li>$eleman</li>";
  echo "</ul>";
}

$ic_donanim=array("İşlemci","Anakart","RAM","Ekran Kartı","Sabitdisk");
liste($ic_donanim);

liste(array("Klavye","Fare","Ekran","Yazıcı","Kasa","Hoparlör"));
?>

 

Örnek: Aldığı dizinin değerlerini açılır listeye ekleyen fonksiyonu yazıp çağıralım.

<?php
function acilir_liste($secenekler){
  echo "<select>";
  foreach($secenekler as $secenek)
   echo "<option>$secenek</option>";
  echo "</select>";
}

$merkezler=array("Ankara","İstanbul","İzmir","Adana","Erzurum");
acilir_liste($merkezler);
?>

 

Örnek: Aldığı 3 basamaklı sayının birler, onlar ve yüzler basamağındaki rakamları bir dizi olarak geriye gönderen fonksiyonu yazıp çağıralım.

<?php
function basamaklar($sayi){
  $birler=$sayi%10;
  $onlar=(($sayi-$birler)/10)%10;
  $yuzler=(($sayi-$birler)-$onlar*10)/100;
  return array("birler"=>$birler,"onlar"=>$onlar,"yüzler"=>$yuzler);
}

$sayimiz=854;
$donen_dizi=basamaklar($sayimiz);
echo "Sayımız=$sayimiz<br>";
echo "Birler=",$donen_dizi["birler"],"<br>";
echo "Onlar=",$donen_dizi["onlar"],"<br>";
echo "Yüzler=",$donen_dizi["yüzler"],"<br>";
?>

 

Örnek: Çağrıldığında içerisinde 1 ile 100 arasında 10 sayı bulunan bir dizi gönderen fonksiyonu tanımlayıp çağıralım.

<?php
function secilenler(){
  for($i=1;$i<=10;$i++)
   $dizi[]=rand(1,100);
  return $dizi;
}

$donen_dizi=secilenler();
foreach($donen_dizi as $deger)
echo $deger," ";
?>

 

Örnek: Aldığı dizideki sayıların en büyüğünü, en küçüğünü ve ortalamasını gönderen fonksiyonu yazıp çağıralım.

<?php
function isle($sayilar){
  $eb=$sayilar[0];
  $ek=$sayilar[0];
  $toplam=0;
  $sayac=0;
  foreach($sayilar as $deger){
   $ek=($deger<$ek)?$deger:$ek;
   $eb=($deger>$eb)?$deger:$eb;
   $toplam+=$deger;
   $sayac++;
  }
  return array("ek"=>$ek,"eb"=>$eb,"ort"=>$toplam/$sayac);
}

$degerler=array(43,6,15,41,97,65,84,68,45,64,94,72,56);
$sonuc=isle($degerler);
echo "En küçük sayı=",$sonuc["ek"],"<br>";
echo "En büyük sayı=",$sonuc["eb"],"<br>";
echo "Ortalama=",$sonuc["ort"],"<br>";
?>

Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010