Yazdır 28 Mart 2010 Pazar (Hit: 61393)

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, belirli bir işi yapması için önceden hazırlanmış olan program parçalarıdır. Bir kere tanımlanırlar daha sonra ihtiyaç duyulan yerlerde çağrılıp kullanılırlar. Bu açıdan fonksiyonlar programlama dillerinin ayrılmaz parçalarıdır.

PHP'de önceden tanımlı birçok fonksiyonun yanında kullanıcılar da istedikleri fonksiyonları tanımlayıp kullanabilirler. Örneğin sürekli olarak yaptığınız bir hesaplama için farklı sayfalarda hep aynı kodları yazmak ya da kopyalayıp yapıştırmak hem zaman alıcı bir işlemdir hem de gereksiz bir kodlamadır. Bunun yerine fonksiyon, bir sayfada tanımlanır daha sonra ihtiyaç duyulan yerlerde çağrılıp kullanılır. Dolayısıyla tekrar tekrar yazılması gerekmez.

Şu ana kadar kullandığımız echo() ve rand() komutları da birer fonksiyondur. Bu şekilde PHP'de tanımlanmış birçok kullanışlı fonksiyonlar vardır. Örneğin biz, bir diziyi sıralamak için iç içe döngüler kullanıp karmaşık kodlar yazarak bu işi ancak yapabilmişken bunu sort() fonksiyonu ile kolayca yapabiliyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse; diyelim ki bir sayının istediğimiz bir üssünü hesaplamak istersek bunun için uzun uzun kodlar yazmamız gerekecektir. Ancak pow() fonksiyonu bunu zaten kendi içinde bizim için hesaplamaktadır. Bize düşen sadece pow($sayi,$us) yazmaktır.

Bir fonksiyon yapısına göre;

 • Dışarıdan parametre alıp, hesaplama yapıp geriye değer gönderebilir
 • Dışarıdan parametre alıp, hesaplama yapıp geriye bir değer göndermeyebilir
 • Dışarıdan parametre almadan hesaplama yapıp geriye değer gönderebilir
 • Dışarıdan parametre almadan hesaplama yapıp geriye değer göndermeyebilir


Fonksiyonlar, tanımlamasına göre yukarıdakilerden birine uyacak şekilde çalışırlar. Ancak genel bir fonksiyon tanımlaması şu şekilde yapılır.
 

function fonksiyon_adi($parametre1, $parametre2, ...){
  // fonksiyonun yapacağı iş ya da hesaplamalar
  return $deger;
} 


Yukarıdaki tanımlamayı özetle açıklamak gerekirse;

 • Fonksiyon tanımı function sözcüğüyle başlar.
 • Fonksiyonun adı, sayı ile başlayamaz, türkçeye özgü karakterler ve boşluk barındıramaz. Başına $ işareti konmaz.
 • Parametreler yazılabilir ya da yazılmayabilir (isteğe bağlı)
 • return ile geriye değer gönderilebilir ya da gönderilmeyebilir (isteğe bağlı)
 • return ifadesi fonksiyonun bittiği yerdir. return'den sonra yazılan kodlar çalışmaz, göz ardı edilir.
 • Bir fonksiyonda bir tane return olabilir. (Ancak if yapısında ya da switch case yapısında birden fazla return kullanılabilir. Zaten durumlardan sadece bir sağlanacağı için return'lerden sadece biri çalışacaktır)

Bir fonksiyonun yapısında her tür php kodu kullanılabilir. Hatta fonksiyon kendi içerisinde farklı fonksiyonları çağırıp kullanabilir.

Öncelikle kendi fonksiyonlarımızı tanımlayıp kullandıktan sonra PHP'de kullanılan hazır fonksiyonları anlatacağız. Sonraki dersimizden devam edebilirsiniz.


Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010