Yazdır 24 Mart 2010 Çarşamba (Hit: 61125)

Giriş Testini İndir

Giriş Konularıyla İlgili Test Soruları


1) Aşağıdakilerden hangisi web programlama dilleriden biri değildir?
A) PHP
B) HTML
C) JSP
D) ASP

2) Aşağıdakilerden hangisi PHP için söylenemez?
A) Açık kaynak kodludur
B) Ücretsizdir
C) Sadece Apache web sunucusu üzerinde çalışır
D) Windows ve Linux üzerinde çalışabilir

3) Aşağıda yazılan PHP'nin çalışması ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Sunucu taraflı çalışır
B) PHP kodlarının karşığı olan HTML kodları istemciye gönderilir
C) PHP sayfalarının uzantısı .php'dir
D) HTML ve PHP kodları aynı sayfada olamaz

4) Aşağıdakilerden hangisi bir değişiklik yapılmadığı varsayılırsa PHP için web root folder olamaz?
A) /var/www/localhost/htdocs
B) /home/kullanıcı/public_html
C) C:\Program Files\EasyPHP5.3.0\www
D) C:\www

5) Aşağıdakilerden hangisi php kodlarını html kodlarından ayırır?
A) <%...%>
B) <&...&>
C) <?PHP...?>
D) <%PHP...%>

6) PHP sayfalarının çalışması için en az hangi yazılımların kurulu olması gerekir?
A) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
B) Sadece PHP yorumlayıcı
C) Sadece web sunucu
D) Veri tabanı ve web sunucu

7) Aşağıdakilerden hangisi apache web sunucusunun konfigürasyon (yapılandırma) dosyasıdır?
A) httpd.conf
B) config.php
C) php.conf
D) http.php

8) Aşağıdakilerden hangisi PHP'nin yapılandırma dosyasıdır?
A) config.php
B) php.conf 
C) php.ini
D) http.php

9) Pardus'da yazılan php dosyaları aşağıdaki dizinlerden hangisine kaydedilir?
A) /home
B) /var/localhost
C) /home/kullanıcı/htdocs
D) /var/www/localhost/htdocs

10) Aşağıdakilerden hangisi e-posta sunucusu değildir?
A) Sendmail
B) Qmail
C) MySQL
D) Postfix

11) Aşağıdakilerden hangisi Apache-PHP-MySQL üçlüsünü tek bir paket halinde bilgisayarımıza kurmamızı sağlayan hazır paketlerden değildir?
A) WAMP
B) IIS 
C) XAMPP
D) APPSERV

12) Aşağıdakilerden hangisi veritabanı sunucusunu yönetmede kullanılan web arayüzüdür?
A) Joomla
B) PhpNuke
C) phpMyAdmin
D) MySQL

13) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kurulu olan Apache, PHP ve MySQL hakkındaki tüm bilgileri listeler?
A) phpinfo();
B) php();
C) info();
D)infophp();

14) Aşağıdaki adreslerden hangisi kayıtlı olan bilgi.php sayfasını tarayıcının adres çubuğundan çağırmak için kullanılır?
A) http://www/bilgi.php
B) http:// localhost
C) http://bilgi.php
D) http://localhost/bilgi.php

15) Aşağıdaki sayfalardan hangisini çağırırken adını yazmak gerekmez?
A) default.php
B) index.php
C) anasayfa.php
D) phpinfo.php

 


Cevap Anahtarı (Yazı rengi beyazdır. Seçim yapmadığınız sürece göremezsiniz)

>1)B 2)C 3)D 4)D 5)C 6)A 7)A 8)C 9)D 10)C 11)B 12)C 13)A 14)D 15)B<


Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010