Yazdır 17 Mart 2010 Çarşamba (Hit: 71954)

Değişkenlerle İlgili Örnekler

Örnek 1: Tanımlı iki sayının toplamını bulup farklı şekillerde ekrana yazdıralım.

<?php
$sayi1=23;
$sayi2=42;
$sonuc=$sayi1+$sayi2;

echo $sonuc; // ekrana 65 yazar.“
echo "<br>";
echo $sayi1+$sayi2; // ekrana 65 yazar
echo "<br>";
echo "Sonuc=",$sonuc; // ekrana Sonuc=65 yazar
echo "<br>";
echo "Sonuc=".$sonuc; // ekrana Sonuc=65 yazar
echo "<br>";
echo "Sonuc=$sonuc"; // ekrana Sonuc=65 yazar
echo "<br>";
echo "Sonuc=",$sayi1+$sayi2; // ekrana Sonuc=65 yazar
echo "<br>";
echo "Sonuc=".($sayi1+$sayi2); // ekrana Sonuc=65 yazar
echo "<br>";
echo "Sonuc=$sayi1+$sayi2"; // ekrana Sonuc=23+42 yazar. Çünkü aritmetik işlemler çift tırnak içinde yapılamaz. + operatör olarak değil, ekran yazılması gereken bir karakter olarak algılanır.
echo "<br>";
echo "$sayi1+$sayi2=",$sayi1+$sayi2; // ekrana 23+42=65 yazar
?>

echo fonksiyonunda kullanılan virgül (,) ile nokta (.) arasındaki farkı tekrar hatırlatmak gerekirse:

Virgül (,) parametreleri ayırmak için kullanılır.

Nokta (.) değişkenleri birleştirip tek bir değere dönüştürmek için kullanılır.

Aritmetiksel işlemler ise çift tırnak içinde gerçekleşmez. Zira aritmetiksel operatörler (+, -, *, /) ekrana yazılması gereken karakterler olarak algılanır.

 

Örnek 2: Tanımlı olan ad ve soyad değerlerini ekranda yan yana gösterelim.

<?php
$adi="Fuat";
$soyadi="Ocak";
$adisoyadi_1=$adi." ".$soyadi; // ad , boşluk ve soyad birleştirip tek değer olarak atanıyor
$adisoyadi_2="$adi $soyadi"; // string içerisinde ad ve soyad kullanılıyor

// aşağıdaki kodların herbiri ekrana Fuat Ocak yazar
echo $adi." ".$soyadi; // echo ya tek parametre veriliyor
echo "<br>";
echo "$adi $soyadi"; // echo ya tek parametre veriliyor
echo "<br>";
echo $adisoyadi_1;
echo "<br>";
echo $adisoyadi_2;
echo "<br>";
echo $adi," ",$soyadi; // echo ya 3 parametre veriliyor
?>

 

Örnek 3: Tanımlı olan 3 sayıyı toplam değişkenine katalım.

<?php
$toplam=11;
$sayi1=5;
$sayi2=7;
$sayi3=14;
$toplam+=$sayi1; // toplam değişenine sayi1 katılıyor
$toplam+=$sayi2; // toplam değişenine sayi2 katılıyor
$toplam+=$sayi3; // toplam değişenine sayi3 katılıyor
echo "Toplam=$toplam"; // ekrana Toplam=37 yazar
?>

 

Örnek 4: Farklı türdeki tanımlı değişkenleri birleştirip sayfaya yazalım.

<?php
$boyut=7;
$renk="green";
$acilis="<marquee><i>";
$kapanis="</i></marquee>";
$metin="Nasipse gelir hintten yemenden nasip değilse ne gelir elden!";

$tam_metin="<font size='$boyut' color='$renk'>".$acilis.$metin.$kapanis."</font>";
echo $tam_metin;
?>

Bu kodu çalıştırdığımızda ekranda kayan bir yazı görmekteyiz. Burada şunu görmekteyiz: echo ile sayfaya yazdırılan değerler aslında sayfanın kaynak koduna yazdırılıyor. Bunun anlamı şudur: Eğer echo ile sayfaya html kodları yazdırılırsa bunlar tarayıcı tarafından yorumlanarak ekranda gösterilir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çift tırnaklar içinde yazılan html parametrelerine atanan değerler tek tırnak içinde yazılmaktadır. Zira bu şekilde tırnakların karışması engellenmiş oluyor. Bunu sağlamanın öteki yolu ise tek tırnaklar yerine önüne \ koymak şartıyla çift tırnak kullanmaktır. Aşağıdaki koda dikkat ediniz.

$tam_metin="<font size=\"$boyut\" color=\"$renk\">".$acilis.$metin.$kapanis."</font>";

 

Örnek 5: Yarıçapı tanımlanmış bir dairenin alanını ve çevresini sabit tanımlı pi değeri ile hesaplayıp ekrana yazdıralım.

<?php
define("pi",3);
$r=4;
$alan=pi*$r*$r;
$cevre=2*pi*$r;
echo "<strong>Alan=</strong>$alan<br>";
echo "<strong>Çevre=</strong>$cevre";
?>

Dikkat edilirse sabiti kullanırken önüne $ koymadık.

 

Örnek 6: Tanımlı olan sayı büyüklüğünde yine tanımlı olan başlığı ekranda gösterelim.

<?php
$sayi=3;
$metin="Bir musibet bin nasihattan iyidir.";
echo "<h$sayi>$metin</h$sayi>";
$sayi=5;
echo "<h$sayi>$metin</h$sayi>";
$sayi=1;
echo "<h$sayi>$metin</h$sayi>";
?>

Yukarıdaki kodları çalıştırdıktan sonra sayfanın kaynak koduna dikkat ediniz.

Eğer echo ile kaynak koda yazdırdığınız ifadelerin kaynak kodda alt alta görünmesini istiyorsanız yazdırılan değerin sonun \n (new line-yeni satır) ifadesini ekleyiniz. Aynı örneği aşağıdaki gibi çalıştırıp sayfa kaynağına bakınız.

<?php
$sayi=3;
$metin="Bir musibet bin nasihattan iyidir.";
echo "<h$sayi>$metin</h$sayi>\n";
$sayi=5;
echo "<h$sayi>$metin</h$sayi>\n";
$sayi=1;
echo "<h$sayi>$metin</h$sayi>\n";
?>

Bu site meslek liselerinde bilişim bölümü web programcılığı dalında okutulan internet programcılığı dersine yardımcı olması için tasarlanmıştır. İletişim için iletisim@phpdefteri.com
Apache PHP MySQL PhpMyAdmin EasyPHP Xampp AppServ Wamp W3School

www.phpdefteri.com © 2010