Veritabanı Nedir?

Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde kaybolurlar. Bu bilgileri ileride kullanmak için saklamak isterseniz bunları ya bir dosyaya yada bir veritabanına kaydetmelisiniz.

Bilgilerin dosyalara kaydedilmesi, okunması, değiştirilmesi ve aranması gibi işlemler oldukça zor ve kullanışsızdır. Ama bazı özel durumlar (sayaç, yapılandırma bilgileri, site haritası,  ...) için dosyalama yapmak belki daha kolaydır. Bunun yanında bilgilerin veritabanına kaydı, yönetimi ve sorgulanması dosyalamaya göre çok çok kolay ve hızlıdır. Bundan dolayı ziyaretçilerden gelen bilgiler ve bizim ekleyeceğimiz tüm bilgiler için veritabanı kullanmak çok daha mantıklıdır.

Veritabanında ortak özelliklere sahip bilgiler gruplandırılarak saklanır. Bu gruplara tablo denir. Tablodaki her satıra da kayıt denmektedir. Kayıtların özelliklerini ifade eden her sütuna da alan denilmektedir. Bu alanlarda kayıtlara ait bilgiler saklanır. Özetle; veritabanında bilgiler düzenli bir şekilde tablolardaki alanlarda saklanır.

Veritabanı

Yukarıdaki örnek veritabanında puanlar, uyeler ve mesajlar olmak üzere 3 ayrı tablo vardır.

Burada;

Ayrıca görüldüğü üzere her tabloda 3 kayıt vardır. Bu şekilde veritabanı sunucularında bir çok veritabanı olabilir. Her kullanıcı kendi veritabanına kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile erişir.

PHP ile bir çok veritabanı sunucusuna bağlanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Bu veritabanları içinde PHP ile beraber en çok MySQL veritabanı sunucusu kullanılmaktadır. Çünkü bu ikili birbiriyle çok uyumlu ve hızlı bir şekilde çalışabilmektedir. İkisi de ücretsiz, açık kaynak kodlu özgür yazılımlardır.

 

SQL (Structured Query Language - Yapılandırılmış Sorgu Dili)

SQL veritabanı sorgulama ve yönetme dilidir. Nasıl ki PHP web sayfalarını programlama dili ise, SQL de veritabanını yönetmek ve sorgulamak için kullanılan bir dildir. SQL dili ile;

gibi daha sayamadığımız bir çok işlem yapılabilmektedir.

Veritabanı kullanan dinamik ve etkileşimli web sayfaları yapmak isterseniz muhakkak SQL dilinin temel kurallarını ve komutlarını öğrenmelisiniz. Daha sonra öğrendiğiniz SQL komutlarını php fonksiyonlarıyla kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

SQL yazım kurallarında;

PHP ile veritabanı işlemlerine geçmeden önce phpMyAdmin ve temel SQL komutları anlatılacaktır. Sıradaki dersten devam edebilirsiniz.